PRACA DORADCY LAKTACYJNEGO

PRACA DORADCY LAKTACYJNEGO

Ostatnio często słyszę, że moja praca to w zasadzie opieka nad matką i dzieckiem, czyli to coś w stylu położnej środowiskowej… Czy moja praca różni się czymkolwiek od pracy położnej środowiskowej?

Otóż,

praca doradcy laktacyjnego to zupełnie inna opieka nad matką i dzieckiem, od tej którą sprawuje położna środowiskowa. To opieka ukierunkowana na pomoc w karmieniu piersią.

Karmienie piersią to jedna z najbardziej naturalnych czynności podczas pierwszych dni życia Twojego maleństwa a jednak wątpliwości związane z karmieniem piersią to najczęstszy powód do zmartwień wśród mam. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że dzieci powinny być karmione tylko piersią przez pierwsze 6 miesięcy swojego życia; pewne badania sprawdziły, że polskie matki karmią swojej dzieci wyłącznie piersią średnio przez 4,8 miesiąca. Dlaczego tak się dzieje ? Prawdopodobnie jednym z głównych powodów jest brak profesjonalnej pomocy. Gdzie na podkarpaciu mamy mogą uzyskać pomoc w karmieniu piersią? Głównie w dużych miastach. Doradca Laktacyjny w Rzeszowie czy pomoc w karmieniu piersią w Przemyślu to żaden problem. A kierując się z Rzeszowa w stronę Przemyśla? Czy szukałyście kiedyś pomocy laktacyjnej w Łańcucie, Przeworsku, Jarosławiu, Radymnie, Duńkowiczkach, Żurawicy….. A czy łatwo znaleźć doradcę laktacyjnego w Leżajsku, Zarzeczu, Radawie albo Pruchniku? Wymieniam tylko nazwy większych miejscowości ale powiedzcie co ma zrobić mama mieszkająca daleko od większego miasta? Często kończy swoją przygodę z laktacją bo nie ma do kogo zwrócić się o pomoc.

Problemy z karmieniem piersią są naturalne. Związane jest to z tym, że większość kobiet nie mieszka w wielopokoleniowych rodzinach. Młode matki nie mają możliwości podpatrzenia aktu karmienia piersią w domu ani w społeczeństwie. Niemal każda kobieta potrzebuje więc instruktażu i kilku wskazówek jak rozpocząć tę wspaniałą drogę. Głównie dlatego, że to właśnie od tych pierwszych chwil często zależy powodzenie i długość karmienia.

Co możesz uzyskać podczas spotkania ze mną:

 • pomoc w przyjęciu prawidłowej pozycji do karmienia oraz instruktaż jak przystawić dziecko do piersi
 • odpowiedzi na pytania jak często i jak długo karmić, po czym poznać, czy dziecko się najada oraz co robić, aby mieć odpowiednią ilość pokarmu w piersiach
 • instrukcję jak dać sobie rade z maluszkiem, który nie potrafi prawidłowo ssać, żarłokiem, niejadkiem, śpiochem
 • rozwiązanie problemów związanych z karmieniem piersią (poranione lub bolesne brodawki, zastój, obrzęk piersi, zapalenie, ropień)
 • instruktaż pracy z laktatorem, oraz informację co zrobić z odciągniętym pokarmem (szczególnie zapraszam mamy wcześniaków)
 • podpowiedź co jeść i pić
 • pomoc w doborze leków podczas choroby
 • informację jak utrzymać laktację na czas oddzielenia od maluszka
 • poradę jak zahamować laktację gdy jest taka potrzeba
 • ukierunkowanie na innych specjalistów

A co z położną środowiskową, o której wspomniałam na początku ???

Każda z nas posiada swoją położną rodzinną, nazywaną środowiskową. Choć nie każdy o tym wie, jej opieką objęte jesteśmy od urodzenia, aż do śmierci. 

Położna rodzinna sprawuje opiekę nad noworodkiem obu płci, a dopiero gdy chłopcy ukończą 6 tydzień życia, opiekę nad nimi obejmuje pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Położna środowiskowa opiekuje się kobietą na każdym etapie jej życia, edukuje dziewczynki w wieku szkolnym, odbywa spotkania z kobietą w ciąży i po porodzie, a także zajmuje się kobietami chorymi na schorzenia ginekologiczne i onkologiczne, które wymagają opieki położnej w środowisku domowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdej kobiecie w ciąży przysługuje możliwość spotkań edukacyjnych z położną. 

Spotkania te refundowane są przez NFZ od 21 tygodnia ciąży aż do rozwiązania. Położne środowiskowe w Jarosławiu również obejmuje to rozporządzenie. Zakres prowadzonej edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, obejmuje praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

Opieka położnej środowiskowej po porodzie rozpoczyna się nie później niż 48 godzin od otrzymania przez nią zgłoszenia o urodzeniu dziecka. Przebieg opieki zależy od bieżących potrzeb zdrowotno-rozwojowych dziecka oraz potrzeb rodziny jak i adaptacji partnerów do ról rodzicielskich. 

Położna wykonuje do 6 wizyt patronażowych w trakcie których jej zadania obejmują:

 • edukację na temat prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia,
 • poradnictwo laktacyjne,
 • monitorowanie stanu zdrowia matki i dziecka w środowisku domowym,
 • wykonanie podstawowych pomiarów u dziecka, 
 • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego (stan skóry, pępka, błon śluzowych, wydalin), jak i funkcjonowanie narządów zmysłów, rozwój psychoruchowy
 • ocenę odruchów noworodkowych,
 • podejmowanie działań mających na celu tworzenie więzi matki z dzieckiem, ocenę relacji rodziny z noworodkiem, 
 • promowanie zdrowego stylu życia wśród rodziców
 • poradnictwo dotyczące higieny i odżywiania w okresie połogu, 
 • poradnictwo dotyczące metod minimalizowania i radzenia sobie ze stresem
 • edukację zdrowotną z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi
 • poradnictwo w zakresie powrotu do płodności po porodzie i metod regulacji płodności
 • poradnictwo w zakresie badań profilaktycznych, szczepień ochronnych, samokontroli, opieki medycznej i socjalnej
 • badanie kobiety zawierające oglądanie krocza, blizny po cięciu cesarskim, ocenę stanu obkurczającej się macicy, stan piersi
 • zdejmowanie szwów, jeśli to konieczne
 • diagnozowanie nieprawidłowości,
 • podejmowanie interwencji w przypadku zaobserwowania przemocy lub innych występujących nieprawidłowości, 
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, planowe ich rozwiązywanie oraz kierowanie do innych profesjonalistów w sytuacji zdrowotnej przekraczającej jej kompetencje.

Jak widać to wiele tematów do omówienia na tych kilku spotkaniach. Gdzie tu czas na poradę laktacyjną ? Pozostaje go stosunkowo niewiele…. 

Oprócz tych spotkań do obowiązków położnych należy też obsługa przychodni, prace biurowe, wypełnianie wielu dokumentów. Zdecydowanie za mało jest położnych środowiskowych w Jarosławiu na tyle obowiązków, dlatego cierpią na tym pacjentki. 

Często zdarza się, że mamy szukają w pomocy laktacyjnej u lekarza pediatry. Niestety wielu pediatrów ma niewystarczającą wiedzę o laktacji i nie doceniają oni znaczenia naturalnego karmienia. Dlatego w razie jakichkolwiek kłopotów radzą matce przestać karmić piersią i przejść na mieszankę sztuczną zamiast ją wspierać i szukać innych rozwiązań.

Dlatego gdy pojawią się problemy związane z laktacją, warto skonsultować się z doradcą laktacyjnym aby zaczerpnąć fachowych rad. Szukanie pomocy u innych źródeł często nie przynosi zadowalających rezultatów. Ja pragnę pomagać mamom, które marzą o karmieniu piersią, które spotykają małe wątpliwości i tym, które mają duże trudności. Wspieram te, które z jakichś przyczyn nie mogą karmić ale też te, które nie chcą. Pomagam w osiąganiu laktacyjnych celów, niezależnie od tego jakie one są. Pozwól mi dać Ci wiedzę i wsparcie.